Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

Predavači i udžbenici

Na kursevima u Italijanskom institutu za kulturu predaje kvalifikovana grupa profesora koju čine predavači čiji je maternji jezik italijanski, kao i lokalni predavači, diplomirani profesori italijanskog jezika i književnosti. Pored udžbenika, profesori koriste autentični materijal iz novina, sa interneta i iz drugih izvora, kao i audiovizuelni materijal.

Institut je izabrao sledeće udžbenike za svaku vrstu kursa:

Standardni kursevi za odrasle:

A1.1

Nuovo Espresso 1 (Autori: Luciana Ziglio,

Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizioni)

A1.2

Nuovo Espresso 1 (Autori: Luciana Ziglio,

Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizioni)

A2.1

Nuovo Espresso 1 (Autori: Luciana Ziglio,

Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizioni)

Nuovo Espresso 2 (Autori: Maria Balì,
Giovanna Rizzo, 
Editore: Alma Edizioni)

A2.2

Nuovo Espresso 2 (Autori: Maria Balì,
Giovanna Rizzo, 
Editore: Alma Edizioni)

B1.1

Nuovo Espresso 2 (Autori: Maria Balì,
Giovanna Rizzo, 
Editore: Alma Edizioni)

B1.2

Via del Corso B1 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Editore: Edilingua)

B1.3

Via del Corso B1 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Editore: Edilingua)

B2.1

Via del Corso B1 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Editore: Edilingua)

B2.2 

Via del Corso B2 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Editore: Edilingua)

B2.3

Via del Corso B2 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Edilingua)

B2.4

Via del Corso B2 (Autori: Telis Marin, Pierangela Diadori, Editore: Edilingua)

C1.1

Nuovo Espresso 5 (Autori: Giorgio Massei,
Rosella Bellagamba, 
Editore: Alma Edizioni)

C1.2

Nuovo Espresso 5 (Autori: Giorgio Massei,
Rosella Bellagamba, 
Editore: Alma Edizioni)

C1.3

Nuovo Espresso 5 (Autori: Giorgio Massei,
Rosella Bellagamba, 
Editore: Alma Edizioni)

C2.1

Nuovo Espresso 6 (Autori: Michela Guida,
Chiara Pegoraro, 
Editore: Alma Edizioni)

C2.2

Nuovo Espresso 6 (Autori: Michela Guida,
Chiara Pegoraro, 
Editore: Alma Edizioni)

C2.3

Nuovo Espresso 6 (Autori: Michela Guida,
Chiara Pegoraro, 
Editore: Alma Edizioni)

 

Kursevi konverzacije za odrasle – PARLA CON NOI
Nivoi: B1, B2, C1/C2

Nije predviđena upotreba udžbenika. Nastavnik sastavlja didaktičke materijale u skladu sa potrebama i interesovanjima polaznika.

Pripremni kursevi za polaganje CILS sertifikata

Kursevi se organizuju za polaganje CILS sertifikata za B2 nivo. Nije predviđena upotreba udžbenika. Nastavnik sastavlja didaktičke materijale koristeći ispitne materijale iz prethodnih rokova koji su na raspolaganju online i u vidu štampanog materijala.

Kursevi za srednjoškolce (uzrast: 14-17 godina):

A1.1

ESPRESSO RAGAZZI 1 (Autori: Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizione)

A1.2

ESPRESSO RAGAZZI 1 (Autori: Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizione)

A2.1

ESPRESSO RAGAZZI 2 (Autori: Maria Balì, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizione) 

A2.2

ESPRESSO RAGAZZI 2 (Autori: Maria Balì, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizione)

B1.1

ESPRESSO RAGAZZI 2 (Autori: Maria Balì, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo, Editore: Alma Edizione) 

ESPRESSO RAGAZZI 3 (Autori: Maria Balì, Luciana Ziglio, Euridice Orlandino, Editore: Alma Edizioni)

B1.2

ESPRESSO RAGAZZI 3 (Autori: Maria Balì, Luciana Ziglio, Euridice Orlandino, Editore: Alma Edizioni)

B1.3

ESPRESSO RAGAZZI 3 (Autori: Maria Balì, Luciana Ziglio, Euridice Orlandino, Editore: Alma Edizioni) 

 

Pripremni kurs za upis u dvojezično odeljenje

Nuovissimo progetto italiano 1
Telis Marin
Izdavač: Edilingua

Kursevi za starije osnovce  (uzrast: 11-14 godina):

PREADOLESCENTI 1

Nuovo Progetto Italiano Junior 1 (Autori: T. Marin – F. Caon, Editore: Edilingua)

PREADOLESCENTI 2

Nuovo Progetto Italiano Junior 1 (Autori: T. Marin – F. Caon, Editore: Edilingua)

PREADOLESCENTI 3

Nuovo Progetto Italiano Junior 1 (Autori: T. Marin – F. Caon, Editore: Edilingua)

PREADOLESCENTI 4

Nuovo Progetto Italiano Junior 1 (Autori: T. Marin – F. Caon, Editore: Edilingua)

 

Kursevi za mlađe osnovce (uzrast: 7-10 godina):

SCOLARETTI 1

Ambarabà 1 (Autori: Annalisa Dorigatti,
Michela Viola, Chiara Codato, Silvia Cravedi, 
Editore: Alma Edizioni)

SCOLARETTI 2

Ambarabà 2 (Autori:Fabio Casati, Rita Cangiano, Chiara Codato, Editore: Alma Edizioni)

SCOLARETTI 3

Ambarabà 3 (Autori: Autori: Fabio Casati,
Rita Cangiano, Chiara Codato, 
Editore: Alma Edizioni)

SCOLARETTI 4

Ambarabà 4 (Autori: Fabio Casati, Rita Cangiano, Chiara Codato, Editore: Alma Edizioni)

 

Kursevi za decu ( uzrast: 4 – 7 godina)

Raccontami 1 (Autori: Elisa Giuliani Pancheri, Luca Cortis, Editore: Alma Edizioni)

Raccontami 2 (Autori: Elisa Giuliani Pancheri, Sabrina Galasso, Luca Cortis, Editore: Alma Edizioni)