Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

Ponuda kurseva

Kursevi italijanskog jezika organizuju se online i uživo i održaće se od 15. aprila do 29. juna 2024.
UPIS NA KURSEVE TRAJE DO 10. APRILA 2024.

U tom periodu u ponudi su sledeći kursevi:

Standardni kursevi uživo i online
Kursevi subotom za odrasle online
Poluintenzivni online kursevi
Kursevi online za srednjoškolce
Konverzacijski online kursevi Parla con noi
Online kursevi za mlađe i starije osnovce
Online priprema za sertifikaciju CELI / CILS

Za detaljnije informacije:
SEKRETARIJAT ZA KURSEVE JEZIKA I SERTIFIKATE:
e-mail: corsilingua.iicbelgrado@esteri.it

…………………………………………..

Standardni kursevi za odrasle
Kursevi za apsolutne početnike i za sve oni koji već poseduju određeni nivo prema Zajedničnom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Standardni tromesečni kursevi održavaju se dva puta nedeljno u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima. Jedan susret traje dva školska časa od 45 minuta. Moguće je pohađati nastavu i samo subotom u trajanju od četiti školska časa.


Poluintenzivni kursevi za odrasle
Kursevi za apsolutne početnike i za sve oni koji već poseduju određeni nivo prema Zajedničnom evropskom referentnom okviru za žive jezike. Poluintenzivni jednoipomesečni kursevi održavaju se tri puta nedeljno u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima. Jedan susret traje dva školska časa od 45 minuta.


Kursevi konverzacije za odrasle – PARLA CON NOI
Kursevi namenjeni polaznicima koji poseduju neki od sledećih nivoa: B1,B2 i C1/C2. Fokus nastave je na konverzaciji, bogaćenju leksike i usavršavanju stečenog znanja. Nastava se odvija jednom sedmično u trajanju od dva školska časa od 45 minuta.

Pripremni kursevi za polaganje CELI/CILS sertifikata
U Italijanskom institutu za kulturu možete da pohađate pripremnu nastavu za polaganje ispita CELI Univerziteta za strance u Peruđi i CILS sertifikat Univerziteta za strance u Sijeni. Kurs se održava uoči ispitnih rokova i traje pet nedelja, a nastava se odvija dva puta nedeljno po 90 minuta.

Tailor made kursevi – kursevi za preduzeća
Italijanski institut za kulturu nudi i kurseve za firme i njihove zaposlene. Reč je o tzv. Tailor made kursevima (posebno skrojenim kursevima) koje kreiramo prema vašim potrebama. Nastavu je moguće organizovati u prostorijama preduzeća.

Kursevi za srednjoškolce (uzrast: 14-17 godina):
Kursevi namenjeni učenicima srednjih škola, od početnog nivoa (A1.1) do B1.3 nivoa. Nakon B1.3 nivoa učenici nastavljaju sa učenjem italijanskog jezika na naprednim kursevima za odrasle. Nastava se odvija subotom u trajanju od četiri školska časa.


Pripremni kurs za upis u dvojezično odeljenje
Italijanski institut za kulturu organizuje pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita za dvojezičnu nastavu. Kurs je namenjen učenicima viših razred osnovne škole koji su zainteresovani za polaganje prijemnog ispita iz italijanskog jezika za dvojezičnu nastavu.
Kurs je podeljen na tri nivoa: A1.1, A1.2 i A2.1 u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za žive jezike. Svaki nivo odgovara jednom poluintenzivnom kursu koji podrazumeva tri nedeljna susreta po 90 minuta (6 školskih časova nedeljno).
Didaktički sadržaj kursa obuhvata gramatičke, komunikativne i leksičke sadržaje koji su sastavni deo testa za upis u dvojezičnu gimnaziju.

Kursevi za starije školarce (uzrast: 11-14 godina):
Kursevi za učenike od V do VIII razreda osnovne škole. Nastava, udžbenici, kao i ostali didaktički materijali koje obezbeđuju nastavnici prilagođeni su uzrastu i interesovanjima starijih školaraca koji su apsolutni početnici ili već poseduju određeno predznanje.

Kursevi za mlađe školarce (uzrast: 7-10 godina):
Kursevi za učenike od I do IV razreda osnovne škole. Nastava i nastavni materijal su prilagođeni uzrastu, potrebama i interesovanjima dece na ovom uzrastu.

Kursevi za decu (uzrast: 4 – 7 godina)
Naši najmlađi polaznici usvajaju italijanski jezik kroz igru, pesme, glumu i kreativne radionice.