Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Preferences cookies

O nama

Italijanski institut za kulturu je institucija Republike Italije koja se bavi kulturnim aktivnostima u Srbiji.

Zadatak Italijanskog instituta za kulturu je da promoviše italijansku kulturnu baštinu u njenim različitim izrazima putem inicijativa koje sa jedne strane mogu da prikažu različitost duha italijanske stvarnosti, a sa druge da ponude mogućnost susreta i dijaloga između lokalne i italijanske kulturne stvarnosti, sa ciljem uzajamnog vrednovanja kao rezultat saradnje.

U skladu sa ovim ciljevima Institut se bavi organizacijom kulturnih događaja, kulturnom saradnjom i naučnim istraživanjem (konferencije i debate), pruža podršku širenju književnih, filmskih i pozorišnih dela italijanskih autora na srpskom jeziku.

Budući da posebno mesto u približavanju italijanskoj kulturi zauzima jezik, Institut nudi kurseve za učenje italijanskog jezika (standardne i intenzivne), za proširivanje znanja, kao i one okrenute posebnim aspektima kao što je konverzacija ili stručna terminologija.

Pored toga, organizuju se i pripremni kursevi za polaganje ispita za sticanje sertifikata o jezičkom znanju, kao i seminari za profesionalno usavršavanje namenjeni profesorima italijanskog jezika.

Usluge Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu: 

 • kursevi italijanskog jezika i kulture u prostorijama Instituta ili izvan njih, koje drže iskusni predavači, a na višim nivoima predaju izvorni govornici;
 • sertifikacija italijanskog jezika;
 • kursevi za usavršavanje profesora italijanskog jezika;
 • informacije o stipendijama Vlade Italije;
 • biblioteka na raspolaganju polaznicima i svim upisanim članovima za konsultovanje i iznajmljivanje knjiga.

Saradnja

Kada organizuje koncertne manifestacije, neke umetničke izložbe i događaje od većeg značaja, Institut sarađuje sa:

 • lokalnim akademskim, umetničkim i muzejskim institucijama kao što su Akademija nauka i umetnosti, Narodni muzej, Muzej primenjenih umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Kulturni centar Beograda;
 • pozorištima kao što su Narodno pozorište, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beogradsko dramsko pozorište, Bitef teatar;
 • glavnim kulturnim zadužbinama u gradu, kao što je Kolarčeva zadužbina;
 • i uopšte brojnim institucijama koje zavise od Ministarstva kulture Republike Srbije i Grada Beograda.

Među najznačajnije festivale na kojima Institut aktivno i redovno učestvuje, ubrajaju se: Međunarodni pozorišni festival BITEF, Muzički festival BEMUS, Beogradski letnji festival BELEF, Međunarodni filmski festival FEST, Beogradski festival igre. Institut učestvuje svake godine sa svojim štandom knjiga na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu koji se održava u oktobru.

Delokrug aktivnosti

Delokrug aktivnosti Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu obuhvata celu Srbiju.

Od 2016. godine delokrug aktivnosti Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu u cilju promovisanja i širenja italijanskog jezika i kulture proširen je na Crnu Goru a od marta 2022. na Severnu Makedoniju. Kulturne aktivnosti Instituta u novim akreditovanim zemljama obavljaju se u bliskoj saradnji sa Ambasadom Italije u Podgorici i Ambasadom Italije u Skoplju. Institut u Beogradu je prvi pokrenuo primenu novih propisa koji dozvoljavaju akreditacije na nerezidencijalnoj osnovi Italijanskih instituta za kulturu.

Informacije o događajima koje predstavlja Italijanski institut za kulturu u Beogradu u Srbiji, u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji mogu se videti u kalendaru događaja na internet stranici Instituta: https://iicbelgrado.esteri.it/iic_belgrado/sr/gli_eventi/

Istorijat

Institut je osnovan 1940. godine. Nakon dugog perioda prekida prisustva italijanske kulture u glavnom gradu Jugoslavije, koji su uzrokovali ratni i posleratni događaji, Italijanski instiut za kulturu je ponovo počeo sa radom 1965. godine zauzimajući u prvo vreme prostorije u centru grada (Obilićev venac). Godine 1972. preseljava se u Njegoševu 47 u zgradu koja je izgrađena 1920, u centralnoj zoni Beograda. Institut je zauzimao I i II sprat zgrade. Od januara 2006. godine nalazi se u privremenom sedištu u ulici Krunska 9 u iščekivanju preseljenja u novo sedište – Palazzo Italia. Od 1. jula 2006. godine Italijanski institut za kulturu u Beogradu ima novo sedište, nazvano Palazzo Italia, nekadašnja zgrada Ambasade Albanije, smeštena u centralnoj ulici Kneza Miloša 56.

Dosadašnji direktori i vršioci dužnosti direktora u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu:

Mario Sintić, direktor, 1966-1969.
Đovani Gonet, direktor, 1969-1971.
Elsa Đerlini, direktor, 1971-1982.
Karla Buri, direktor, 1982-1986.
Andrea Tosi, direktor, 1986-1993.
Đorđo Matjoli, vršilac dužnosti direktora, 1993-1996.
Nadležnost Ambasade Italije u Beogradu (Ambasador Frančesko Baskone), 1996-1997.
Đorđo Gverini, direktor, 1997-2001.
Nadležnost Ambasade Italije u Beogradu (Ambasador Đovani Karačolo), januar-jul 2001.
Rozino Rizi, direktor, 2001-2004.
Alesandra Talijani, vršilac dužnosti direktora, avgust 2004.
Đorđo Salerno, direktor, 2004-2006.
Alesandra Bertini Malgarini, direktor, 2006-2009.
Anđelo Pjero Kapelo, vršilac dužnosti direktora, maj-avgust 2009.
Marija Maca, direktor, septembar 2009 – 17. oktobar 2011.
Đanfranko Renda, vršilac dužnosti direktora, 18. oktobar – 30. novembar 2011.
Sira Miori, direktor i koordinator područja, 1. decembar 2011 – 31. decembar 2014.
Nadležnost Ambasade Italije u Beogradu (Ambasador Đuzepe Manco), 1. januar 2015.
Davide Skalmani, direktor i koordinator područja, 20. jul 2015 – 29. septembar 2019.
Paola Kordone, vršilac dužnosti direktora, 20. septembar 2019 – 10. januar 2021.
Roberto Činkota, direktor i koordinator područja, 11. januar 2021 –

Saznaj više
 • U najznačajnijim gradovima na pet kontinenata trenutno deluje 84 italijanska instituta za kulturu. Oni predstavljaju idealno mesto susretanja i dijaloga za intelektualce, umetnike i ostale kulturne poslenike, ali i za obične građane, kako Italijane tako i strance, koji žele da uspostave ili održe vezu sa Italijom.

  Ne samo kao slika Italije i izvor ažuriranih informacija o zemlji, već i kao centar pokretanja inicijativa i aktivnosti kulturne saradnje, Italijanski institut za kulturu postaje osnovno središte okupljanja italijanske zajednice u inostranstvu i uporište rastućeg interesovanja za italijansku kulturu.

  Italijanski instituti za kulturu, uz ambasade i konzulate, određuju najpogodnija sredstva za promociju Italije kao centra za stvaranje, očuvanje i širenje kulture od klasične epohe do naših dana. Osim organizacije kulturnih događanja u raznim oblastima (umetnost, muzika, film, književnost, teatar, igra, dizajn, fotografija, arhitektura), Italijanski instituti za kulturu:

  • nude mogućnost upoznavanja sa italijanskim jezikom i kulturom, organizujući kurseve, korišćenje
  biblioteke i ponudu didaktičkog i izdavačkog materijala;
  • stvaraju kontakte i preduslove da se olakša integracija italijanskih poslenika u proces kulturne
  razmene i produkcije na mađunarodnom nivou;
  • pružaju informacije i logističku podršku institucionalnim i privatnim poslenicima u kulturi, kako
  Italijanima tako i strancima;
  • pomažu inicijative koje pospešuju međukulturni dijalog zasnovan na principima demokratije i
  međunarodne solidarnosti.

  Mreža Italijanskih instituta za kulturu u svetu