Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

DOPRINOSI ZA STUDIJSKI BORAVAK ISTRAŽIVAČA, PROFESORA, EKSPERATA, UGLEDNIH LIČNOSTI I KULTURNIH RADNIKA

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje (MAECI) podržava i pomaže studijske boravke u inostranstvu i u Italiji, koje realizuju istraživači, profesori, eksperti, ugledni kulturni radnici, Italijani ili stranci.

Glavni cilj ove finansijske pomoći je da se pomogne razvoj strateškog partnerstva, kulturnih i naučnih projekata između italijanskih i inostranih institucija koji bi se realizovali u srednjoročnom i dugoročnom planu.

Kome su doprinosi namenjeni

a) Istraživačima, profesorima, ekspertima, uglednim kulturnim radnicima, Italijanima ili strancima koji žive u Italiji najmanje dve godine, a koji su pozvani od strane stranih univerzitetskih ili kulturnih institucija radi usavršavanja ili istraživanja;

b) Istraživačima, profesorima, ekspertima, uglednim kulturnim radnicima, strancima ili Italijanima koji žive u inostranstvu, a koji su pozvani od strane italijanskih univerzitetskih ili kulturnih institucija radi usavršavanja ili istraživanja.

Iz čega se sastoje doprinosi

Doprinos se sastoji od paušalne sveobuhvatne sume za boravak od maksimalno 10 dana, i to 250 evra dnevno ukoliko se radi o boravku do 5 dana, dok je od šestog do desetog dana iznos 50 evra dnevno, do maksimalng iznosa od 1.500 evra za studijski boravak u inostranstvu ili u Italiji. Nije predviđeno finansiranje za boravak duži  od deset dana a računaju se samo dani tokom kojih je efektivno trajala kulturna i/ili naučna aktivnost.

Važno je napomenuti da poziv u inostranstvo ne može biti uslovljen isplatom finansijske pomoći od strane italijanskog Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje i da neće biti priznata novčana nadoknada za putovanje koje se ne realizuje u ekonomskoj klasi.

Isplata samog doprinosa se vrši u skladu sa sredstvima koja su na raspolaganju, i to po završetku studijskog boravka kada je neophodno priložiti završni izveštaj o aktivnostima, potvrdu o završenom studijskom boravku koju izdaje nadležna institucija pri kojoj je boravak realizovan i putnu kartu.

 

Procedure za podnošenje zahteva i kriterijumi za evaluciju

 

Mole se zainteresovani da se obrate Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu (iicbelgrado@esteri.it).

Zahtevi za doprinos, sačinjeni prema priloženoj šemi i dopunjeni traženom dokumentacijom, treba da budu poslati Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu i Koordinacionoj jedinici za Italijanske institute za kulturu.

Napominjemo da će biti prihvaćeni isključivo zahtevi za doprinos onih kandidata koji imaju zvanični poziv univerzitetske ili kulturne institucije, poželjno iz oblasti važećih izvršnih sporazuma i programa bilateralne kulturne saradnje.

Doprinosi će biti dodeljeni nakon što Italijanski institut za kulturu u Beogradu i nadležne centralne službe razmotre kandidature na osnovu sledećih kriterijuma:

  • biografija kandidata;
  • mogući srednjoročni i dugoročni uticaj studijskog boravka na razvoj kulturnih ili naučnih projekata i partnerstava između italijanskih i stranih institucija;
  • značaj kulturnih institucija uključenih u projekat;
  • princip rotacije korisnika ovih doprinosa;
  • podudarnost studijskog boravka sa geografskim i tematskim prioritetima Generalne direkcije za javnu i kulturnu diplomatiju;
  • postojanje važećeg izvršnog programa kulturne saradnje između Italije i referentne strane zemlje


Rokovi

Sudijski boravak treba da se završi najkasnije do 15. novembra 2024. godine, krajnjeg datuma do kojeg kandidati treba da pošalju dokumentaciju.

Za više informacija: iicbelgrado@esteri.it