Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

Stažiranje

Pripravništvo u Ministarstvu spoljnih poslova (MAE)/Konferencija rektora italijanskih Univerziteta (CRUI)

Kome su namenjeni
Mladim italijanima koji imaju posebne zasluge i diplomu višeg ili visokog stručnog usmerenja ili diplomu po starom školskom sistemu (dobijenu pre najviše 18 meseci) ili diplomu italijanskih Univerziteta ili postdiplomci 1° i 2° stepena (koji su diplomirali pre najviše 18 meseci)

Gde i kada se održavaju
Data je mogućnost obavljanja pripravničkog staža u trajanju od tri meseca u kancelarijama Ministarstva spoljnih poslova u Rimu ili u sedištu Ministarstva u inostranstvu:
Italijanski institut za kulturu
Italijanske ambasade
Italijanski konzulati
Stalna predstavništva u Međunarodnim organizacijama

Pripravnički staž je obično raspoređen u tri perioda godišnje (januar-april; maj-avgust; septembar-decembar)

Ko ih organizuje
Pripravništvo je ustanovljeno Konvencijom između Ministarstva spoljnih poslova (Diplomatski institut) i Konferencije Rektora italijanskih Univerziteta (CRUI).
Ovoj Konvenciji između Ministarstva spoljnih poslova i Konferencije rektora italijanskih Univerziteta, do sada je pristupilo 57 italijanskih univerziteta. U periodu od 2001. do 2004. ponuđeno je preko 3000 pripravništava u Ministarstvu ili u sedištima u inostranstvu, za koje je se prijavilo skoro 10000 kandidata. 

Program
Program je namenjen onima koji žele da uđu u kontakt sa sistemom međunarodnih odnosa naše zemlje u oblasti politike, ekonomije, socio-kulture, nauke i razvoja saradnje, i pruža mogućnost sticanja direktnih i konkretnih znanja – na privilegovan način – o operativnoj strukturi Ministarstva u Italiji i u inostranstvu. Namenjeno je onima koji su zainteresovani da započnu mađunarodnu karijeru i za one koji žele da nastave studije i da obogate svoja znanja na tom polju, na završetku akademskih studija.

Diplomatski institut Ministarstva spoljnih poslova
Diplomatski institut se bavi koordinacijom programa i različitim aspektima upravljanja, u saradnji sa CRUI. Posebno: definiše njihove ciljeve, modalitete i sadržaje; priprema periodično objavljivanje slobodnih mesta sa opisom svakog od njih; promoviše njihovo širenje; pristupa selekciji kandidata; vodi računa o korisnim inicijativama i o obrazovnoj aktivnosti odabranih kandidata u sedištima primalaca; vršti opšti monitoring razvoja pripravničkog staža i dobijenih rezultata.

Informacije
Na web sajtuCRUI (Konferencija rektora italijanskih univerziteta) mogu se dobiti dodatne informacije o proceduri i uslovima učestvovanja, kao i spisak Univerziteta koji su prišli ovoj inicijativi. Zainteresovani treba da se obrate i kompetentnim kancelarijama na svakom od Univerziteta koje prikupljaju molbe kandidata i mogu da pruže sve korisne informacije. Informacije se mogu zatražiti i od Diplomatskog instituta Ministarstva spoljnih poslova na ovoj e-mail adresi:  programma.tirocini@esteri.it