Ovaj sajt koristi tehničke, analitičke i nezavisne kolačiće.
Nastavkom pregledanja prihvatate upotrebu kolačića.

BEOGRADZA INOVATIVNU NASTAVU ITALIJANSKOG KAO STRANOG JEZIKA

OD KNJIGA DO AUDIOVIZUELNOG I WEB 2.0 KROZ VIDEO, MULTIMEDIJU I MULTIMEDIJALNU TABLU

Seminar za usavršavanje nastavnika italijanskog kao stranog jezika

Predavač: Vivijana Mirabile, edukator nastavnika i urednica u izdavačkoj kući Edilingua Edizioni.Italijanski institut za kulturu u Beogradu, u saradnji sa izdavačkom kućom Edilingua  Edizioni, specijalizovanom za didaktički materijal u nastavi italijanskog kao stranog jezika, i Educational Centre u Beogradu organizuje seminar za usavršavanje u oblasti najnovijih i najpodesnijih metoda za razvijanje jezickih kompetencija na italijanskom ucenika od osnovne  do srednje škole Teoretsko izlaganje raznih tema seminara propratiće niz praktičnih aktivnosti u kojima će učestvovati polaznici predavanja, tokom grupnog rada na upotrebi didaktickih materijala. Seminar je podeljen na dva dela:


Aktivna didaktika, čiji je cilj da pomoću inovativne  metodologije motiviše učenike da upotrebljavaju induktivne, ludičke i projektne tehnike. Naročito će biti reči o kreativnoj upotrebi videa i materijala najprimerenijih za potrebe nastavnika;
Analiza najsavremenijih učila, sa posebnim osvrtom na upotrebu multimedijalne table . Biće predstavljeni i novi digitalni instrumenti koji predstavljaju sastavni deo didaktike u informatičkoj eri.

Učešće na seminaru rezervisano je za nastavnike italijanskog kao stranog jezika u regiji Zapadnog Balkana i podunavlja.Molbu za pohađanje seminara poslati na adrese:iicbelgrado@esteri.it   i  italijanski.edc@gmail.com


 


Program


 


10.00 h


Pozdravna reč i uvod u seminar


Sira MIORI,  Direktorka Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu i koordinator područja, Savetnik za kulturu Ambasade Italije u Srbiji


Sertifikacija poznavanja stranog jezika i slobodno kretanje ljudi u Evropskoj uniji


 


10.30 h


Seminar


 Vivijana MIRABILE,  edukator nastavnika i urednica u izdavačkoj kući Edilingua Edizioni.


Za sveobuhvatnu nastavu italijanskog kao stranog jezika: od knjiga do audiovizuelnog i web 2.0 kroz video, multimediju i multimedijalnu tablu

  • Organizuje: \N
  • U saradnji sa: \N