Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK

Nagrada NY

 

Nagrada NY

Ministarstvo spoljnih poslova – Generalna uprava za promociju i kulturnu saradnju i Italijanska akademija za visoke studije na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, ustanovili su Nagradu New York, program stipendija namenjen mladim, talentovanim umetnicima iz Italije.

Dobitnici nagrade imaju mogućnost da provedu period od četiri ili osam meseci u Njujorku, na Italijanskoj akademiji, period koji se poklapa sa studijskim semestrima Univerziteta Kolumbija (septembar / decembar 2005. i januar / april 2006.), u cilju razvoja ličnih kreativnih sposobnosti u kontaktu sa kulturnim i umetničkim okruženjem Njujorka. Odabrani umetnici, takođe mogu da učestvuju u kulturnim i opštim aktivnostima koje su predviđene na Italijanskoj akademiji, na kraju svog boravka pripremaju sopstvenu izložbu koja se obično priređuje u gore pomenutim institucijama.

Za peto izdanje Nagrade biće dodeljeno, po neopozivom mišljenju Komisije, dve godišnje ili četiri šestomesečne stipendije koje korisniku donose:

1. mesečni ček na iznos od 4.000,00 $ USA za troškove smeštaja i boravka (koje će obezbediti Ministarstvo spoljnih poslova i Italian Academy; izabranim umetnicima biće stavljeni na raspolaganje ofis i atelje);
2. avionsku kartu odlazak/povratak za SAD (obezbedjuje Ministrastvo spoljnih poslova);
3. pokrivanje osiguranja za troškove lečenja, povreda, nesreće (obezbedjuje Ministarstvo spoljnih poslova).

Osnovni uslovi za učešće u konkursu:

Kandidati za stipendiju treba da:

1. budu umetnici koji deluju u oblasti vizuelnih umetnosti (bez obzira na žanr i tehniku);
2. da budu gradjani Italije;
3. da su rodjeni posle 31. decembra 1970;
4. da su imali bar jednu individualnu izložbu;
5. da imaju odgovarajuce znanje engleskog jezika.

Procedura selekcije

Stipendije će dodeliti komisija koju čine osim po jednog predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, Italian Academy i Fakulteta umetnosti Univerziteta Kolumbija i dva univerzitetska profesora istorije savremene umetnosti, dva direktora javnih izložbenih prostora specijalizovanih za modernu i savremenu umetnost i dva ugledna kritičara. Imena članova Komisije biće objavljena na vebsajtu Ministrastva spoljnih poslova posle 10. maja 2006.
Imena dobitnika stipendija biće objavljena do 30. juna 2006, direktnim obraćanjem zainteresovanima, a biće objavljena i na vebsajtu Ministrastva inostranih poslova.

Zahtev za infomacijama i modaliteti prezentiranja molbe za učešće

Za dodatne informacije i modalitete prijavljivanja učešća zainteresovani mogu da konsultuju integralni tekst konkursa na sajtu Ministrastva spoljnih poslova (http://www.esteri.it/doc_concorsi_gare/pny.doc) i/ili da se obrate na adresu: Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri (telefon: 06 3691 4062; fax: 06 36913710; elektronska pošta: premionewyork@esteri.it).

Rok za podnosenje molbi za ucesce : 10. maj 2006.

Konkursna komisija 2006

Abigail Asher, pomoćnik Direktora akademije Italian Academy for Advanced Studies u Americi
Martina Corgnati, umetnički kritičar, docent na Likovnoj akademiji u Palermu
Mario De Candia, umetnički kritičar
Gareth James, docent na Katedri za vizuelnu umetnost na Likovnoj akademiji Univerziteta Kolumbija
Gianfranco Maraniello, direktor galerije moderne umetnosti u Bolonji
Maria Grazia Messina, redovni profesor istorije umetnosti na Univerzitetu u Napu i Firenci
Maria Antonietta Picone, vanredni profesor istorije savremene umetnosti na Univerzitetu u Napulju
Marco Pierini, direktor Centra za savremenu umetnost Palazzo delle Papesse u Sijeni
Na čelu komisije će se nalaziti ministar Elio Menzione, zamenik generalnog direktora za kulturnu promociju i kooperaciju.

Dobitnici priznanja Premio New York prethodnih godina bili su sledeći umetnici:

I izdanje (2002/2003): Matteo Basilè, Chiara Carocci, Marta Dell’Angelo, Sara Rossi;
II izdanje (2003/2004): Sarah Ciracì, Alessandra Tesi;
III izdanje (2004/2005): Rä Di Martino, Gabriele Picco.
IV izdanje (2005/2006): Daniela Olivieri (Sissi), Antonio Rovaldo, Ivana Spinelli, Marcella Vanzo.
V izdanje (2006/2007): Rossella Biscotti, Paolo Chiasera, Alessandra Ghidoni, Nico Vascellari


73