Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK

Metode i nivoi

 

Metode i nivoi

Kursevi Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu su organizovani imajući u vidu potrebe lokalne javnosti. Standardni kursevi u trajanju od šezdeset časova održavaju se dva puta nedeljno i organizovani su na bazi semestra.
Svaki nivo Zajedničkog evropskog jezičkog okvira podeljen je na dva dela. U dva semestra (oko 120 sati kursa) učenik može da dostigne ciljeve koji su određeni Zajedničkim evropskim okvirom za svaki nivo.
U Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu su trenutno aktivni kursevi do VIII nivoa, koji odgovaraju nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira.

Nivoi

Usaglašenost između Zajedničkog evropskog okvira i kurseva koje organizuje Italijanski institut za kulturu u Beogradu

Evropski okvir IIC Beograd Ciljevi
 A1 I nivo. A 1.1 (60 h.)
II nivo A.1.2 (60 h.)
Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih formula koje mogu da zadovolje konkretne potrebe. Učenik zna da se predstavi i da predstavi druge, može da postavi pitanja u vezi sa ličnim podacima i da odgovori na takva pitanja (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako je želi da sarađuje.
 A2 III nivo. A 2.1 (60 h.)
IV nivo A. 2.2 (60 h.)
Može da razume i da koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa okruženjem od neposrednog značaja (kao na primer: osnovne informacije o osobi i o njenoj porodici, kupovina, lokalna geografija, posao). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu jednostavnih informacija u vezi sa porodičnom i svakodnevnom tematikom. Može da opisuje na jednostavan način aspekte svog života i svog okruženja kao i elemente koji se odnose na neposredne potrebe.  
 B1 V nivo B. 1. 1
VI nivo B. 1. 2 
 
U stanju je da razume bitne tačke jasnih poruka na standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja kroz neku oblast u kojoj se govori taj jezik. Može da sastavlja jednostavne i suvisle tekstove na njemu poznate teme ili one koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i da objašnjenja o mišljenjima i projektima. 
 B2 VII nivo B 2.1
VIII nivo B 2.2 
 
U stanju je da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano, tako da se razgovor sa izvornim govornikom odvija bez preteranih teškoća i pritiska. Zna da piše jasne i dobre sastave na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi, sa stavom za i protiv o različitim opcijama 
C1    Može da razume širok spektar kompleksnih tekstova i prilično dugačkih i iz njih može da izvuče srž. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajuće reči. Koristi jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da kontroliše diskurzivnu strukturu, mehanizme povezivanja i kohezije. 
C2    U stanju je da razume bez naprezanja skoro sve što čuje ili čita. Zna da rezimira informacije izvađene iz različitih izvora, usmene ili pismene, i da napravi rekostrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Spontano se izražava. Govori veoma tečno i precizno, i sa izraženim nijansama značenja čak i u vrlo složenim situacijama. 

29