Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK

Predavači i udžbenici

 

Predavači i udžbenici

Na kursevima u Italijanskom institutu za kulturu predaje kvalifikovana grupa profesora koju čine predavači čiji je maternji jezik italijanski, kao i lokalni predavači, diplomirani profesori italijanskog jezika i književnosti. Pored udžbenika, profesori koriste autentični materijal iz novina, sa interneta i iz drugih izvora, kao i audiovizuelni materijal.

Institut je izabrao sledeće udžbenike za svaku vrstu kursa:


Standardni kursevi za odrasle:

Nuovo Espresso 1
Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
Izdavač: ALMA Edizioni

Nuovo Espresso 2
Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
Izdavač: ALMA Edizioni

Nuovo Espresso 3
Maria Balì, Luciana Ziglio
Izdavač: ALMA Edizioni

Nuovo Espresso 4
Maria Balì, Irene Dei
Izdavač: ALMA Edizioni

Nuovo Espresso 5
Giorgio Massei, Rosella Bellagamba
Izdavač: Alma Edizioni

Nuovo Espresso 6
Michela Guida, Chiara Pegoraro
Izdavač: Alma Edizioni


Kursevi konverzacije za odrasle – PARLA CON NOI
Nivoi: B1, B2, C1/C2

Nije predviđena upotreba udžbenika. Nastavnik sastavlja didaktičke materijale u skladu sa potrebama i interesovanjima polaznika.


Pripremni kursevi za polaganje CILS sertifikata

Kursevi se organizuju za polaganje CILS sertifikata za B2 nivo. Nije predviđena upotreba udžbenika. Nastavnik sastavlja didaktičke materijale koristeći ispitne materijale iz prethodnih rokova koji su na raspolaganju online i u vidu štampanog materijala.


Kursevi za srednjoškolce (uzrast: 14-17 godina):

Espresso ragazzi 1
Euridice Orlandino, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo
Izdavač: Alma Edizioni

Espresso ragazzi 2
Maria Balì, Euridice Orlandino, Giovanna Rizzo
Izdavač: Alma Edizioni

Espresso ragazzi 3
Maria Balì, Luciana Ziglio, Euridice Orlandino
Izdavač: Alma Edizioni


Pripremni kurs za upis u dvojezično odeljenje

Nuovissimo progetto italiano 1
Telis Marin
Izdavač: Edilingua


Kursevi za starije osnovce  (uzrast: 11-14 godina):

Parla con me 1
Katia D'Angelo, Diana Pedol, Laura Vanoli
Izdavač: Alma Edizioni

Parla con me 2
Katia D'Angelo, Diana Pedol, Ciro Mazzotta
Izdavač: Alma Edizioni


Kursevi za mlađe osnovce (uzrast: 7-10 godina):

Ambarabà 1
Annalisa Dorigatti, Michela Viola, Chiara Codato, Silvia Cravedi
Izdavač: Alma Edizioni

Ambarabà 2
Fabio Casati, Rita Cangiano, Chiara Codato
Izdavač: Alma Edizioni

Ambarabà 3
Fabio Casati, Rita Cangiano, Chiara Codato
Izdavač: Alma Edizioni


Kursevi za decu ( uzrast: 4 – 7 godina)

Raccontami 1
Elisa Giuliani Pancheri, Luca Cortis
Izdavač: Alma Edizioni

Raccontami 2
Elisa Giuliani Pancheri, Sabrina Galasso, Luca Cortis
Izdavač: Alma Edizioni


27