Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK
iic_belgrado

Kursevi za decu

 

Kursevi za decu

KURSEVI ZA DECU od 4 do 11 godina

Trajanje kursa:
15 časova ukupno u trajanju od 10 nedelja, od 13/01 do 21/04/18
(neradni dani: od 3. do 17. februara, 31. mart i 7. april)
1x1.5 čas nedeljno

I grupa – deca od 4 do 6 godina - početni nivo
II grupa – deca od 4 do 6 godina - napredni nivo
III grupa – deca od 9 do 11 godina - početni nivo
IV grupa – deca od 9 do 11 godina - napredni nivo

Raspored:

 Subota od 10 do 11.30 i od 12.00 do 13.30

Formular za upis:

Kursevi za decu od 13/01 do 21/04/18


MUSICANDO L'ITALIANO

Muzička radionica „Musicando l’italiano“ je predviđena za grupu od 20 dece, uzrasta od 6-9 godina i ima za cilj da deci predškolskog i školskog uzrasta približi svet muzike i italijanskog jezika. Ideja je da se učesnici radionice, kroz različite muzičke, ritmičke igre kao i kroz slušanje odabranih kompozicija klasične muzike, upoznaju sa osnovnim muzičkim parametrima i izrazima na italijanskom jeziku koje koristimo u muzici.

Na radionici deca će aktivno učestvovati u stručno osmišljenim muzičkim igrama, otkrivajući svet muzike kroz pokret, pevanje i sviranje na Orfovim instrumentima (štapići, triangl, čegrtaljke, zvončići). Tokom rada koristile bi se kompozicije prilagođene ovom uzrastu- „Karneval životinja“ (Kamij Sen-Sans), „Peća i vuk“ (Sergej Prokofjev), Svita „Per Gint“ (Edvard Grig). Kroz aktivno slušanje pomenutih kompozicija razvijaćemo kod dece osećaj za ritam, tempo i motoriku. Učenje muzičkih pojmova na italijanskom jeziku doprineće boljoj dikciji, pravilnom izgovoru stranih reči ali istovremeno fokus će biti i na otkrivanju same melodičnosti, ritmičnosti i zvučnosti koju italijanski jezik poseduje. Deca će kroz igru i muziku naučiti različite italijanske reči i izraze poput oznaka za tempo, dinamiku, način sviranja, karakter kompozicija itd.

Trajanje kursa:
16,5 časova ukupno u trajanju od 11 nedelja od 07/10 do 16/12/2017
1x1,5 čas nedeljno

Raspored

 Subota od 10.30 do 12.00

Formular za upis
Musicando l'italiano od  07/10 do 16/12/2017

Cene i način plaćanja oktobar 2017.
Formular za plaćanje


1640