Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK

Didaktičke aktivnosti s ciljem razvoja pragmatičko-diskursne, morfosintaksičke i prevodilačke kompetencije učenika italijanskog kao stranog jezika

Datum:

14/12/2019


Didaktičke aktivnosti s ciljem razvoja pragmatičko-diskursne, morfosintaksičke i prevodilačke kompetencije učenika italijanskog kao stranog jezika

Italijanski institut za kulturu u Beogradu predstavlja seminar Didaktičke aktivnosti s ciljem razvoja pragmatičko-diskursne, morfosintaksičke i prevodilačke kompetencije učenika italijanskog kao stranog jezika koji organizuju profesorke Nevena Ceković, Nataša Janićijević i Milena Popović Pisarri 14. decembra 2019. od 9 do 17h u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Seminar je namenjen nastavnicima italijanskog kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Prvi deo seminara posvećen je pragmatičko-diskursnoj kompetenciji i u okviru njega biće predstavljene odabrane didaktičke aktivnosti i tehnike, uz poseban osvrt na raspoložive nastavne materijale, kao i na proces evaluacije i testiranja veštine govorne produkcije na stranom jeziku.

Drugi deo seminara tiče se morfosintaksičke kompetencije i sastoji se iz dve celine: teorijske, u kojoj će se govoriti o nastavi gramatike, kao i o didaktičkim tehnikama i aktivnostima namenjenim razvoju i usavršavanju morfosintaksičke kompetencije, i praktične, koja se tiče organizacije časa baziranog na određenom gramatičkom sadržaju.

Tema trećeg dela seminara je prevodilačka kompetencija. Budući da je nastava prevođenja pre svega deo obrazovanja profesionalnih prevodilaca, u ovom izlaganju akcenat će biti stavljen na upotrebu vežbi prevođenja kao tehnike za razvoj jezičke i (inter)kulturalne kompetencije učenika u okviru procesa nastave italijanskog jezika.

U završnom delu seminara biće organizovana radionica sa diskusijom.

Seminar je besplatan i po njegovom završetku Italijanski institut za kulturu učesnicima će izdati potvrdu o pohađanju.

Zainteresovani nastavnici mogu se prijaviti na sledeću adresu:
corsilingua.iicbelgrado@esteri.it.

Informacije

Datum: sub 14 dec 2019

Vreme: Od 09:00 do 17:00

U saradnji sa : IIC Belgrado

Ulaz : Slobodan


Mesto:

IIC Belgrado, Kneza Miloša 56, Beograd

2202