Ovaj sajt koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korišćenjem naših veb-stranica potvrđujete da ste prihvatili korišćenje kolačića. OK

Postati Sponzor

 

Postati Sponzor

Poziv zainteresovanima za saradnju prilikom realizacije kulturnih manifestacija u organizaciji Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

Institut za kulturu je zainteresovan za uspostavljanje saradnje i/ili sponzorstva sa javnim i privatnim subjektima zainteresovanim da, uz određenu finansijsku naknadu ili pružanje dobara i usluga, promovišu sopstveni brend i aktivnost u okviru kulturno - umetničke promocije koju realizuje Italijanski institut za kulturu na teritoriji svoje nadležnosti. Mole se zainteresovani subjekti da pošalju svoje ponude direkciji ovog Instituta (direzione.iicbelgrado@esteri.it), ukazujući na svaki elemenat koristan za identifikaciju specificnog polja interesovanja u skladu sa sektorom delatnosti.

Po proceni ponude Direkcija će kontaktirati zainteresovane subjekte kako bi iznela predloge za saradnju u vezi sa kulturnim manifestacijama koje su već na programu Instituta ili kako bi predložila personalizovane modalitete saradnje.

Napominje se da se sporazumi o saradnji/sponzorsvu ne moraju ograničiti samo na mogućnost reklamiranja zvaničnog naziva firme putem postavljanja logotipa ili natpisa u saopštenju koje se odnosi na kulturne manifestacije podržane sponzorstvom.

Ovo saopštenje ni na koji način ne obavezuje Institut koji zadržava pravo da kontaktira zainteresovane prilikom planiranja manifestacija.

Ukoliko se proceni da saradnja može dalje da se razmatra, ponuđačima će biti poslato odgovarajuće saopštenje i ako se stvore uslovi uslediće zaključivanje odgovarajućeg ugovora.

Institut za kulturu zadržava nepikosnoveno pravo odbijanja ma kakvog sponzorstva u slučaju da isto može predstavljati sukob interesa ili ako uoči mogućnost da bude nanesena šteta Institutu ili njegovim aktivnostima.

U svakom slučaju isključena su sponzorstva koja se tiču propagande političke, sindikalne, filozofske ili religiozne prirode ili šalju poruke suprotne opštim zakonima.

 

2. januar 2018, Beograd


1741